שרות 24/7

ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים.

לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד סופו.

חשוב להדגיש כי מדובר בביטוח הנמנה על פוליסות הביטוח המורכבות ביותר בענף.

ITI  מתמחה בתחום ההנדסי על כל היבטיו, ובעלת ניסיון רב, וידע עשיר אשר יקנה לך את פוליסת הביטוח המתאימה ביותר.

 ניתן לרכוש פוליסת ביטוח קבלנים עבור כל פרויקט בנפרד, או כיסוי כולל לכל עבודות הקבלן ( פוליסה פתוחה) על סמך הצהרה טרם כל עבודה.

 הפוליסה מכסה עבודות בנייה ותשתיות כגון סלילת כבישים, בניית גשרים, הנחת קווי מים, קידוחים, עבודות שיפוץ, ובניית בתים.

  1. ביטוח עבודות הפרויקט  -  הביטוח מכסה נזק למבנים, ציוד הבניה, רכוש אחר והאתר עצמו. הביטוח מכסה גם נזק לעבודות הבנייה או עבודות הנדסה אזרחיות
  2. כיסוי הוצאות פינוי והריסות, וכן הוצאות בגין תיקון והקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו.
  3. ביטוח לאחריות כלפי צד ג'  -  הביטוח מכסה את אחריותו של הקבלן המבוטח לנזקי גוף/ רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב עבודות הפרויקט.
  4.   ביטוח אחריות מעבידים - הביטוח מכסה בפני תביעות העובדים בפרויקט כתוצאה מפגיעות גוף בעקבות תאונת עבודה, וזאת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי עקב התביעה.