שרות 24/7

ביטוח חברות שמירה ואבטחה

ביטוח חברות שמירה ואבטחה

כחלק מהחמרת הרגולציה בענף חברות השמירה וכוח האדם דרישות החוק נכון להיום מחייבות

רכישת ביטוח עבור השומרים והמבטחים מטעם חברות השמירה.

מלבד הסיכון שבתביעות, מדובר גם בתנאי לקבלת ו/או חידוש רישיון

מדובר למעשה בביטוח צד שלישי, חבות מעבידים ואחריות מקצועית אשר נועד

לכסות את המבוטח כנגד תביעות פיצוי לצד הנפגע כתוצאה ממחדל של ספקית השירות או עובדיה

אנו ב- ITI  מעמידים מגוון רב של פתרונות ביטוח אשר יגנו עליך מפני תביעות מצד עובדיך ולקוחותיך.

שילוב הידע ומקצועיות שלנו יקלו עליך המבוטח בפיתוח וניהול העסק שלך מבלי לדאוג מפני תביעות.