שרות 24/7

ביטוח חברות ניקיון

ביטוח חברות ניקיון

ביטוח חברות ניקיון כולל בתוכו ביטוח חבות מעבידים לכיסוי נזקים לעובדי הניקיון, וכן ביטוח צד ג'

 

לצורך הגנה במקרה שעובד ניקיון או החברה עצמה גרמו לנזק לגורם כלשהוא- לרבות מקבל השירות

 

ביטוח חברות ניקיון הינו כיסוי מהותי, רלוונטי ומומלץ עבור המעסיק.